بایگانی برچسب ها: جلوگیری از چسبندگی ریمل

جلوگیری از چسبندگی ریمل

جلوگیری از چسبندگی ریمل

جلوگیری از چسبندگی ریمل برس ریمل را پاک کنید پوشیده شدن بیش از حد برس ریمل از مواد، دلیل اصلی بد شکلی ریمل، روی مژه هامی باشد. شما می توانید برس ریملتان را عوض و یا راحت تر از آن با یک دستمال کاغذی پاک کنید. بیلی می گوید: یک راه ساده این می باشد که بعد از استفاده از… برس ریمل را پاک کنید پوشیده شدن بیش از حد برس ریمل از مواد، دلیل اصلی بد شکلی ریمل، روی مژه‌هامی باشد. شما می‌توانید برس ریملتان را عوض و یا راحت‌تر از آن ...

ادامه مطلب