بایگانی برچسب ها: جلو گیری از افزایش وزن در بارداری

چرا بارداری باعث چاقی میشود؟

چرا بارداری باعث چاقی میشود؟

افزایش وزن در بارداری بیشتر به دلیل تغییرات هورمونی و تغییرات فیزیولوژیکی برای رشد جنین است   افزایش وزن در بارداری بیشتر به دلیل تغییرات هورمونی و احتباس آب و تغییرات فیزیولوژیکی برای حفظ و رشد جنین است. در واقع بارداری همزمان است با بروز تغییرات چشمگیر در جسم و روح مادر. از جمله این تغییرات، تغییرات متابولیسمی است. تغییراتی که انرژی مورد نیاز جنین را تأمین می‌کند.   نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند نشا...

ادامه مطلب