بایگانی برچسب ها: لذت جنسی

افزایش میل جنسی زنان با میوه!

افزایش میل جنسی زنان با میوه!

میوه ای که میل جنسی زنان را افزایش میدهد اخیراً دانشمندان به یکی دیگر از فواید سیب پی برده اند، به عقیده آنها زنانی که روزانه و به صورتی منظم یک یا دو سیب می خورند نسبت به زنانی که سیب جایگاه مشخصی در رژیم غذایی آنها ندارد رابطه جنسی با کیفیتی بهتر را تجربه می کنند. از یک سو به ممنوعه بودن شهرت دارد و از سوی دیگر می گویند درمان بسیاری از دردهاست. صحبت از سیب است، میوه ای که خواص بی شمارش آن را به یک خوراکی استثنایی بدل کرده است. ام...

ادامه مطلب

تعداد رابطه جنسی در هفته

تعداد رابطه جنسی در هفته

در هفته چند بار رابطه جنسی داشته باشیم؟ معمولا آقایان می توانند هر شب رابطه جنسی برقرار کنند. برخی از مردان حتی شبی چند مرتبه هم رابطه جنسی می خواهند. همه این ها بستگی به همسر خواهد داشت. تعداد زیاد رابطه جنسی برای زنان مفید نمی باشد، فیزولوژی جنسی زنان بطور کامل با مردان متفاوت است لذا هیچ وقت کیفیت رابطه جنسی را فدای کمیت نکنید.   اگر چه از رابطه ی جنسی، زوجین هر دو لذت می برند، اما برخی از ویژگیهای خاص، التذاذ زنان را کمتر از...

ادامه مطلب